"איסקדו" מועדון לקוחות לעסק קטן – תנאי שימוש

 

כל השירותים הניתנים על ידי מערכת "איסקדו"  מיועדים אך ורק לשימוש העומד בתנאי חוקי מדינת ישראל. חל איסור חמור לשדר או לאחסן כל מידע או נתון בהפרה לחוקי מדינת ישראל

 

1. קבלת התנאים

"איסקדו" מספקת לך שירות אשר בכפוף לתנאי השימוש אשר יכולים להיות מעודכנים מפעם לפעם בלי להודיע לך. באחריותך להיות בטוח שהבנת את תנאי השירות לפני שאתה נרשם למערכת.

השפה בתנאי השירות כאן היא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הכוונה היא לזכר ולנקבה גם יחד.

 

2. תיאור השירות

"איסקדו" נותנת למשתמשים אוסף של אמצעים הכוללים שימוש באתרים, אמצעי תקשורת ותוכנה שפותחה באופן מיוחד ("השירות") . השירות מסופק באמצעות רשת האינטרנט ויכול להשתנות ולהתעדכן מפעם לפעם. אם לא נאמר באופן מפורש, כל תוספת או שינוי, כפופים לתנאי השימוש. ברור לך והנך מסכים שהשירות מספק "כפי שהוא" ו"איסקדו" איננה לוקחת אחריות על השמטות או טעויות או כל התאמות אישיות שבוצעו על ידי המשתמש.  אתה אחראי להשגת גישה לשירות ולכל תשלום לצד שלישי שעשוי להיות מעורב באספקת גישה כזאת (כמו ספק גישה לאינטרנט, חברת הטלפון, כבלים וכו'). באחריותך לשלם את התשלום הנדרש לצורך קבלת גישה לשירות כולל תשלום עבור הצגת פרסומות באם יש כאלו. בנוסף, באחריותך לספק את הציוד הנדרש לגישה לשירות.

 

3. התחייבות הרישום שלך

בכל הקשור לשימוש בשירות הנך מסכים: לתת הצהרה ופרטים אמיתיים ושלמים על עצמך, כפי שנדרש על ידי השירות ומוצג באתר שלנו. אם תספק אינפורמציה שאיננה אמיתית, מדויקת, בלתי נכונה, מטעה או לא שלמה, או של"איסקדו"  יש בסיס להאמין שהאינפורמציה שנמסרה היא איננה אמיתית. מדויקת, מטעה ובלתי שלמה, נשמרת ל "איסקדו" הזכות להפסיק את השימוש בשירות לאלתר או להשעות אותו, ולסרב לספק שימוש בשירות בהווה או בעתיד.

 

4. חשבון משתמש סיסמה ואבטחה

עם סיום הרישום תקבל שם משתמש וסיסמה. באחריותך לשמור באופן חסוי את שם המשתמש והסיסמה המשמשים גישה לשירות, והינך נושא באחריות מלאה לכל פעילות המתקיימת בחשבונך. הנך מסכים להודיע ל"איסקדו"  על כל מקרה של שימוש בלתי מורשה בשם המשתמש והסיסמה שלך או כל שבירת אבטחה כלשהי.

 

5. התנהגות המשתמש

מובן לך שכל אינפורמציה,נתונים, נוסח, תוכנה, קול, תמונה, איור, וידאו,מסרים או כל חומר אחר (ה"תוכן") בין אם הוצגו באופן גלוי או הועברו במסרים פרטיים הם באחריותו הבלעדית של המקור ממנו יצא התוכן. משמעות הדבר היא שאתה, ולא "איסקדו", אחראי לכל תוכן שהוטען למערכת "איסקדו", נשלח, הועבר בדואר אלקטרוני או בכל אופן אחר זמין באמצעות המערכת. "איסקדו" איננה שולטת בתכנים שנשלחו באמצעות השירות, וככאלה, איננה יכולה להבטיח את הדיוק, אמינות או איכות של התוכן הזה. מובן לך, שבאמצעות השימוש בשירות, אתה עלול להיחשף לתכנים פוגעים, בלתי הגונים או מעוררי התנגדות. בשום נסיבות, "איסקדו" אחראית לכל חלק של התוכן, כולל אך לא מוגבל, לכל אובדן, נזק מכל סוג שהוא שעלול להתרחש כאשר התוכן מועבר, נשלח בדואר אלקטרוני, או מוצג באמצעות השירות.

 

הנך מסכים לא להשתמש בשירות לדברים הבאים"

א.       לטעון, לשלוח, לשגר בדואר אלקטרוני או להציג כל תוכן שהוא בלתי חוקי, פוגע, מאיים, מטריד, מתעלל, גס, פוגע בזכויות משתמשים אחרים ובפרטיותם, גזעני או מעורר התנגדות

ב.       פוגע בקטינים בכל דרך שהיא

ג.        מתחזה לאדם או ישות, כולל אך לא מוגבל, לנציגי "איסקדו", או מצג שווא של השתייכות לאדם ארגון או ישות כלשהיא.

ד.        לזייף כותרות או זהויות במטרה להסוות את מקור התוכן שמועבר או מוצג באמצעות "איסקדו"

ה.       לטעון , לשלוח, לשגר בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת להציג תוכן שאין לך הזכות להציג בכפוף לחוק או להסכם (כמו אינפורמציה פנימית שהושגה במהלך עבודה בארגון כלשהוא והיא חלק מהסכם סודיות עם ארגון או ישות כלשהי).

ו.         לטעון, לשלוח, לשגר בדואר אלקטרוני או להציג כל תוכן שפוגע בזכויות פטנטים, סימן רשום, סודות מסחריים, זכויות יוצרים או כל זכויות בעלים של כל צד שהוא

ז.        לטעון, לשלוח, לשגר בדואר אלקטרוני או להציג כל תוכן שהוא פרסומת לא מאושרת, חומר לקידום מכירות, "דואר זבל" , "הצפה" (ספאם), מכתבי שרשת למיניהם, או כל חומר פיתוי אחר.

ח.       לטעון, לשלוח, לשגר בדואר אלקטרוני או להציג כל תוכן המכיל וירוסים של תוכנה או כל קוד מחשב אחר, קבצים, או תוכניות שנועדו להפריע, להשמיד, להזיק כל תפקוד של תוכנת מחשב או חומרת מחשב או ציוד תקשורת.

ט.       להפריע או להפסיק את השירות והשרתים שלו או רשת התקשורת הקשורה לשירות, או לא לציית לכל הדרישות , הנהלים, חוקי שימוש או רשת הקשורים לשירות

י.         להפר במתכוון או שלא כל חוק מקומי או בינלאומי.

יא.      לעקוב או להציק למשתמשים אחרים

יב.      לאסוף ולשמור נתונים על משתמשים אחרים

 

ידוע לך ש"איסקדו" איננה מסננת תוכן, אולם ל "איסקדו" ולנציגיה המוסמכים יש זכות (אך לא חובה) בהתאם להחלטתם הבלעדית לדחות או להציג כל תוכן שהוא באמצעות השירות. ל"איסקדו"  ולנציגיה יש הזכות להסיר כל תוכן שמפר את תנאי השימוש או בכל מקרה מעורר התנגדות. הנך מסכים, שעליך להעריך, ולשאת בכל הסיכונים שנובעים  מכל שימוש בתוכן, כולל כל הסתמכות על הדיוק, שלמות,או השימושיות של תוכן כזה. בהקשר זה, ידוע לך שאין עליך להסתמך על כל תוכן שנוצר על ידי "איסקדו" או שהוצג על ידי "איסקדו", כולל אך לא מוגבל, לחדשות, הודעות, כלי שיווק, תאריכונים המהווים חלק מ"איסקדו".

ידוע לך והנך מסכים ש"איסקדו" יכולה לשמר תוכן ולהעביר אותו אם תדרש לכך על ידי החוק, או בהאמינה ששימור כזה או העברת תוכן כזו הגיונית ונדרשת ל: א) עזרה לתהליכים חוקים ב) לכפות את תנאי השימוש ג) כתגובה לכל תביעה שתוכן כזה פוגע בזכויות של צד שלישי ד) להגן על הזכויות, רכוש, או בטחון אישי של "איסקדו", המשתמשים והציבור.

ידוע לך והנך מסכים ש"איסקדו" תכלול בכל אחד מהמסרים שנשלחים ללקוחותיך קישור למערכת "איסקדו".

 

6. דואר זבל

מערכת "איסקדו" עשתה מאמצים ניכרים להתאמת המערכת לחוק התקשורת (תיקון מס' 40 – דואר זבל) למרות זאת ידוע לך כי לא ניתן למנוע לחלוטין שימוש לא ראוי או מנוגד לחוק במערכת "איסקדו".

באחריותך להכיר את החוק ולדעת את המגבלות המוטלות עליך כמפרסם ומשתמש במערכת "איסקדו".
"איסקדו"
 איננה אחראית להפרה כלשהי של החוק על ידך ולא תישא בתוצאות הנובעות משימוש בלתי ראוי ובהתאם לחוק.

חל איסור חמור ביותר למשתמשי מערכת רב מסר להשתמש בה למשלוח דואר אלקטרוני לכתובות דואר אלקטרוני   של אנשים שלא בקשו במפורש להימנות על רשימת התפוצה של משתמש "איסקדו"  . בכלל זה (אבל לא מוגבל לכך) חל איסור חמור להשתמש במערכת "איסקדו"  כדי לשלוח מייל לכתובות מייל שנקנו מגורם שלישי (גם אם הקניה הייתה חוקית) או שנאספו מרשת האינטרנט בדרך כלשהי. כמו כן חל איסור חמור להשתמש בכתובות מייל שנאספו באמצעות שיטות הטעיה או הבטחות שווא לטובות הנאה תמורת מסירת כתובת המייל

 

7. כללים לשימוש בינלאומי

בגלל האופי הגלובלי של האינטרנט, אתה מסכים לציית לכל חוק מקומי הקשור בהתנהגות ברשת האינטרנט והתוכן המותר לשימוש.

 

8. פיצויים

הנך מסכים לפצות את "איסקדו", או ישות אחרת הקשורה בה (כגון סוכני מכירה, נציגים) עבור כל תביעה או דרישה, הכולל שכר טירחת עורך דין, שמוגשת על ידי צד שלישי בגין תוכן שנטען, נשלח, שוגר על ידי דואר אלקטרוני או הוצג על ידך באמצעות השירות, או באמצעות השימוש שלך בשירות, הפרת תנאי השימוש או הפרת זכויות כלשהיא.

 

9. איסור העתקה

הנך מסכים לא להעתיק, לשכפל, למכור באופן ישיר או עקיף, או להשתמש שימוש מסחרי כלשהו בכל חלק של השירות, השימוש בשירות או גישה לשירות

 

10. הוראות כלליות בנוגע לשימוש ואחסון נתונים

ידוע לך ש "איסקדו" יכולה לקבוע כללים, מדיניות והגבלות בכל הנוגע לשימוש בשירות, כולל אך לא מוגבל למספר הימים בהם ניתן לאחסן תוכן, לשלוח מייל, להציג תוכן או לשמור תוכן בשירות, מספר מיילים שניתן לשלוח או לקבל, גודל הדואר האלקטרוני, גודל קבצי התוכן והסוג שלהם, גודל השטח בדיסק בשרת המוקצה עבורך ומספר הפעמים והמשך שלהם בהן אתה יכול לגשת לשירות ולהשתמש בו בתקופת זמן מסוימת. הנך מסכים של "איסקדו" אין כל אחריות בהסרה או בחוסר היכולת לשמור תוכן כלשהו או תקשורת כלשהי המועברת באמצעות השירות. ידוע לך של "איסקדו" יש את הזכות לסגור חשבונות לא פעילים לכל תקופה שהיא. ל "איסקדו" יש את הזכות לשנות את הכללים מפעם לפעם, עם או ללא הודעה.

 

11. שדרוגים ושינויים במערכת "איסקדו"

"איסקדו" שומרת לעצמה את הזכות בכל זמן ומפעם לפעם לשנות או להפסיק, זמנית או לתמיד,את השירות (או כל חלק שלו) עם או ללא הודעה. אתה מסכים ש"איסקדו"  לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי כלשהו על כל שינוי השעיה או הפסקה של השירות.

 

12. מדיניות גביה

הנך מסכים לספק ל"איסקדו" פרטים מדויקים לאופן ההתקשרות איתך בעת פתיחת החשבון שלך כמשתמש במערכת "איסקדו" (בעת הרישום למערכת) או במועד מאוחר יותר, וזאת בכל הזמן בו הנך משתמש במערכת.

חשבונות מלאים או חלקים יישלחו אליך לאחר קבלת הפרטים האישים שלך ובהתאם למדיניות הגביה ועלות השירות שנמסרו באתר "איסקדו" או בכל דרך אחרת.

הנך מסכים שמסירת פרטי כרטיס האשראי שלך ל"איסקדו" מהווה אישור על ידך לגבות מכרטיס האשראי הנ"ל עבור דמי השימוש במערכת.

חשבוניות ישלחו על פי דרישה מפורשת.

 

13. הפסקת השירות

הנך מסכים ש "איסקדו", לפי שיקול דעתה, יכולה להפסיק את תוקף הסיסמה שלך ולהסיר כל תוכן בשירות, מכל סיבה שהיא,כולל אך לא מוגבל, מחוסר שימוש במערכת, או אם "איסקדו" מאמינה שאתה מפר את תנאי השימוש או נוהג שלא לפי כללי השימוש בין אם הכתובים באופן מפורש כאן ובין אם בוצעה הפרה של רוח הדברים.  "איסקדו" יכולה לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכל זמן שהוא, להפסיק לספק את השירות, או כל חלק שלו, ללא כל הודעה. אתה מסכים שהפסקת הגישה שלך לשירות, יכולה לקרות באופן מיידי וללא הודעה, וידוע לך ואתה מסכים ש "איסקדו" יגרמו להשבתת ולמחיקת חשבונך והאינפורמציה הקשורה איליו כולל קבצים, הודעות, מסרים וכל חומר אחר שלך כולל נתונים של מועמדים ולקוחות. מעבר לזאת, אתה מסכים ש "איסקדו" לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי עבור כל הפסקה של הגישה והשימוש שלך בשירות.

 

14. קישורים

השירות יכול לספק, או צדדים שלישים יכולים לספק, קישורים לאתרים אחרים ברשת האינטרנט או מקורות אחרים. מאחר ול "איסקדו" אין כל שליטה על אתרים אלו, ידוע לך, והנך מסכים, ש "איסקדו" איננה אחראית למקורות ולאתרים חיצוניים כאלו, לתוכן שלהם, איננה נותנת להם חסות, פרסום, איננה אחראית למוצרים שלהם או חומרים שמוצגים במקורות ואתרים אלו. ידוע לך והנך מסכים, ש"איסקדו"  איננה אחראית באופן ישיר או עקיף, לכל נזק או אובדן שנגרמו או שחשודים בגרימת נזק או אובדן, בקשר עם אותם מקורות או אתרים.

 

15. זכויות יוצרים של "איסקדו"

ידוע לך והנך מסכים, שהשירות, וכל תוכנה אחרת הקשורה לשימוש בשירות, כוללים זכויות יוצרים, אינפורמציה חסויה המוגנת על ידי חוקים כגון זכות קניין רוחני, חוקים שונים ועוד. עוד ידוע לך והנך מסכים, שכל תוכן המוצג לך באמצעות השירות או המועבר לך באמצעות השירות המכיל פרסומות ותוכנן מוכן על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים,פטנטים וחוקי קניין אחרים.  אם לא אושר באופן מפורש על ידי "איסקדו" או מפרסמים אחרים ב "איסקדו", הנך מסכים לא לשנות, להשכיר,לשכור, להשאיל, להלוות, למכור או להפיץ עבודות הנגזרות מהשירות או התוכנה חלקן או במלואן.

"איסקדו" מעניקה לך באופן אישי ובלתי ניתן להעברה את הזכות להשתמש בתוכנה על מחשב יחיד בתנאי שלא אתה ולא צד שלישי יעתיק, יתקן, יצור נגזרת של העבודה, תנסו לפצח את קוד המקור של התוכנה, ימכור, יאציל, ישכיר או יעניק כל חלק של התוכנה. אתה מסכים לא לשנות את התוכנה בכל צורה ואופן, או להשתמש בגרסה שעברה שינוי כולל (בלי הגבלה) למטרת השגת גישה לא מורשית לשירות. אתה מסכים לא לגשת לשירות בכל צורה שאיננה באמצעות הממשק המסופק על ידי "איסקדו" לגישה לשירות.

 

16. אחריות וכתב ויתור

אתה מסכים באופן מפורש כי:

א)       השימוש שלך בשירות הוא על אחריותך בלבד. השירות ניתן לך על בסיס "כמו שהוא" וכפי שהוא זמין. 

ב)       "איסקדו" איננה אחראית ש: I) השירות יתאים לדרישותיך, II) שהשירות יהיה בלתי מופרע, בזמן, מאובטח או ללא טעויות III  ) שהתוצאות שתקבל כתוצאה מהשימוש בשירות יהיו מדויקות או אמינות IV) שהאיכות של כל מוצר, שירות, מידע, או כל חומר אחר שנמכר או הושג על ידך באמצעות השירות יתאים לציפיותיך V) שכל שגיאה בתוכנה תתוקן VI) שכל מייל שנשלח יגיע לתיבת הדואר הנכנס של הנמען.

ג)        כל חומר שהורד או הושג באמצעות השימוש בשירות, נעשה באחריותך, ולפי החלטתך ובסיכון שלך, ואתה הוא האחראי היחידי לכל נזק למחשב שלך, או כל מחשב אחר בו תשתמש בשירות, או אובדן של נתונים שנבעו מהורדה של חומר כזה.

ד)       אף עצה או מידע, בין אם כתובה או קולית, שהושגה על ידך מ "איסקדו" באמצעות או מהשירות, יצור איזושהי אחריות שלא הוגדרה באופן מפורש בתנאי השימוש.

 

17. הגבלת אחריות

הנך מבין באופן מפורש ומסכים ש "איסקדו" לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי הכולל, אך לא מוגבל אובדן רווחים, רצון טוב, שימוש, נתונים או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים (אפילו עם "איסקדו" קיבלה הודעה על נזק אפשרי), הנובע מ I) השימוש או חוסר היכולת להשתמש בשירות II) עלות רכישת מוצרים ו/או שירותים תחליפים הנובעים מכל רכישה, העברה, מסירה או קבלה של נתונים, מוצרים או שירותים, שנעשו באמצעות השירות III) גישה בלתי מורשית על מנת לשנות את הנתונים שלך או המסרים שלך IV) הצהרות או התנהלות של כל צד שלישי על השירות V) כל ענין אחר המתייחס לשירות

 

18. החרגות והגבלות

מספר איזורי שיפוט אינם מתירים את ההחרגות על אחריות מסויימת או מגבלות לאחריות על נזק מקרי או תוצאתי. בהתאם לכך יכול להיות שחלק מהמגבלות שיופיעו בסעיפים 18 ו 17 להסכם זה אינם ישימים לגביך

 

19. אינפורמציה כללית

הסכם השימוש מהווה את ההסכם בינך ובין "איסקדו", והסכם זה קובע את השימוש שלך בשירות, וגובר על כל הסכם קודם בינך ובין "איסקדו". בנוסף לכך, כל תנאי או כלל שימוש נוסף שיהיה ישים כאשר תשתמש בשירותים, תכנים או מוצרים של צד שלישי. הסכם השירות והיחסים בינך ובין "איסקדו" יהיו כפופים לחוק מדינת ישראל. אתה ו"איסקדו"  מסכימים להיות כפופים למחוז השיפוט של חיפה. חוסר היכולת של "איסקדו" לכפות כל זכות או כלל של הסכם השירות, לא יהווה הסרה או הסכמה להסרה של כלל או תנאי זה. אם כלל או תנאי כזה הכלולים בהסכם השירות ימצאו על ידי בית משפט בלתי ישימים, הצדדים מסכימים למרות זאת שבית המשפט ייתן ביטוי לרוח התנאי או הכלל כפי שמופיעים בהסכם השירות, בלי לפגוע בתוקף שאר התנאים או הכללים המופיעים בהסכם השירות. הנך מסכים שללא קשר למצב המשפטי, כל תביעה או טענה הנובעת מהשימוש בשירות או הסכם השירות צריכה להיות מוגשת תוך שנה מיום שנוצרה העילה לטענה או תביעה או לא תוגש לעולם.

כותרות הסעיפים בהסכם שירות זה הן לצורך נוחות בלבד ואין להן תוקף חוזי או משפטי.

 

20. תשלום דמי שימוש, וחידושים

ידוע לך ש"איסקדו" רשאי לשנות את דמי השימוש החודשיים בכל זמן שהוא. ידוע לך ש"איסקדו" עשוי להחליט על גבית דמי שימוש על חלק מהשירותים הניתנים במערכת "איסקדו", בכל זמן שהוא. ידוע לך ש"איסקדו" רשאי להגביל את השימוש החופשי בשירותים שניתנים על ידי "איסקדו" או לקבוע מדיניות שימוש ומחירים לכל חלק מהשירותים הניתנים על ידי "איסקדו"

תשלום דמי השימוש לשירות הם חודשיים. התשלום יגבה מידי חודש בתחילת החודש עבור תקופת השימוש. איחור בתשלום מעל לשבוע יגרור חסימת חשבון המאחר בתשלום ללא צורך בהודעה נוספת.

 

21. מדיניות החזרים

אין החזרים של סכום כלשהו של דמי השימוש לאחר שהמשתמש אישר את תוכנית התשלום ושילם את דמי השימוש.

 

22. ביטולים

באפשרותך לבטל את בכל זמן שהוא את השימוש השירות על ידי לחיצה על כפתור "ביטול" בתוך השירות. עם לחיצה על כפתור זה, לא יחודש השימוש שלך בשירות בתום תקופת השימוש הנוכחית, והשימוש הנוכחי שלך ימשך עד תום החודש עבורו שולמן דמי השימוש. הנך מבין שכל הסכמה על ידי "איסקדו" לביטול השירות, לא יגרור החזר או פיצוי כספי כלשהו של כספים ששולמו או שעתידים להיות משולמים עבור השימוש בשירות לתקופה שעבור נרשמת לשירות.

 

23. הסכמה לקבל מסרים מ"המעדון"

ידוע לך שבהרשמתך ל"מועדון" הנך מסכים לקבל מסרים מ"איסקדו" על כל צורותיהם. בין השאר, דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS) וכו'

ידוע לך שלא ניתן להסיר את עצמך מרשימת התפוצה של איסקדו ואם תבקש להסיר את עצמך, רשאית מערכת "איסקדו" להפסיק את חברותך ב"מועדון" מיידית

ידוע לך שאיסקדו יכול לצרף דברי פרסומת באמצעות המסרים שאתה שולח ללקוחותיך. ידוע לך שעליך לידע את לקוחותיך בזמן הרישום שדברי פרסומת יכולים להישלח אליהם באמצעות המסרים שנשלחים ממך

 

24. כתב וויתור

הנך מכיר בכך שהשימוש בשירות לא מבטיח הצלחה כלכלית כלשהי או הצלחה מכל סוג שהוא. השירות פשוט מספק לך כלים לעזור לך לעקוב ולטפל בלקוחות שבחרת להכניס לרשימת הלקוחות במערכת "איסקדו".

2012 © כל הזכויות שמורות ל- Iskadu
Developed By ActualTech.co.il